Služby > Pro domácnosti

Pro domácnostiZákazníci užívající elektřinu pro soukromou potřebu v domech a bytech.

(Formuláře žádostí jsou ve dvou formátech *.doc s možností elekkronického vyplnění a *.pdf umožňující pouze ruční vyplnění formuláře. Pro stažení klikněte na ikonu "doc, pdf" pravým tlačítkem myši a vyberte možnost "uložit cíl jako".)

Formuláře

Žádost – Smlouva o připojení odběrného místa k DS NN
Určena pro zákazníky žádající o připojení objektu do sítě NN na distribučním území L.D.Energy


Žádost – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny Určena pro zákazníky žádající o uzavření nové smlouvy nebo změnu smlouvy stávající


Žádost – Ukončení smlouvy
Určena pro zákazníky žádající o ukončení smlouvy


Obchodní podmínky dodávky elektřiny účinné od 24.5.2018


CeníkyCreated by D3Soft s.r.o.